Posted in Education Wales

Cynllunio Ar Fynychu ‘ R Coleg? Darllenwch Y Cynghorion Hyn Yn Gyntaf!

Pan fyddwch yn y dosbarth, cymerwch gymaint o nodiadau ag y gallwch. Yn y coleg, bydd yr athrawon yn tueddu I drosoli’ gael darlithoedd yn…

Continue Reading... Cynllunio Ar Fynychu ‘ R Coleg? Darllenwch Y Cynghorion Hyn Yn Gyntaf!
Posted in Education Wales

Lwyddo Yn Y Coleg Drwy Ddefnyddio ‘ R Cynghorion Hyn

Os ydych chi ‘ n cael trafferth gwneud ffrindiau ar y campws, ewch ati i gymryd rhan mewn clwb neu ddau. Dod o hyd i…

Continue Reading... Lwyddo Yn Y Coleg Drwy Ddefnyddio ‘ R Cynghorion Hyn
Posted in Education Wales

Addysg Coleg Awgrymiadau A Thriciau Dylech Wybod

Os nad ydych chi erioed wedi bod i ‘ r coleg, dydych chi ddim yn gwybod pa fath o addasiad y gall fod. Cymerwch y…

Continue Reading... Addysg Coleg Awgrymiadau A Thriciau Dylech Wybod
Posted in Education Wales

Awgrymiadau ‘ R Coleg Ar Gyfer Gwneud Y Gorau Ohono

Pan fyddwch yn mynd i’r Coleg byddwch yn aml yn aros allan yn hwyr gyda ffrindiau i astudio neu i fynd i barti. Byddwch yn…

Continue Reading... Awgrymiadau ‘ R Coleg Ar Gyfer Gwneud Y Gorau Ohono
Posted in Education Wales

Coleg: Cyngor Na Allwch Ei Anwybyddu.

Yn eich blwyddyn gyntaf yn y coleg, un o’r pethau y byddwch am ei osgoi yw perthynas. Gall perthynas fod yn anodd iawn pan mai…

Continue Reading... Coleg: Cyngor Na Allwch Ei Anwybyddu.